Mystik ezoterikus és természetgyógyász szalonja

Ki itt belépsz ezen ajtón, Tied minden remény, s melyet számodra nyújthat...

Te mit teszel az egészségért?
Az emberiség fejlődésének legutóbbi mintegy 12 ezer évében alakultak ki azok a társadalmi intézmények, valamint csoportos és egyéni viselkedési normák, melyek az egészségről és betegségről kialakult képzetekre alapozva az egészségkultúrát alkotják.

Az egészségkultúra az egészség megőrzésére, helyreállítására és fejlesztésére irányuló közösségi cél- és eszközrendszer, a hozzá kapcsolódó egyéni és közösségi magatartással együtt. Egyedül ez a fogalom képes átfogni azon ismeretek és tevékenységek összességét, amelyek a személyes és a közösségi egészség megőrzését, fejlesztését, illetve a betegek gyógyítását szolgálják. A társadalom ezeket a funkciókat szervező, irányító és ellenőrző szervekkel vette körül, ami végül is elvezetett az egészségügy keletkezéséhez. Az egészségtudomány az egészségkultúra teljességének tudományos foglalata, melynek egyik ága a medicina, amely az emberrel mint biológiailag meghatározott testi és lelki állapotú lénnyel foglalkozik; másik ága a népegészségtan, amely elsődlegesen a közösségel foglalkozik és a társadalomtudományokra épül.
Az egészség az egészségkultúra értékkategóriája, és természetesen a mindenkori szűkebb és tágabb kulturális környezet függvénye. Ennek megfelelően a WHO (ENSZ Egészségügyi Világszervezet) definíciója szerint: "Az egészség a teljes testi, érzelmi-értelmi, és szociális jóllét állapota, (az angol well-being fordítása) és nem csupán a betegség vagy az elesettség hiánya."

Az egészségmegőrzés és egészségvédelem korunk egyik legfontosabb feladata. A lakosság tömeges migrációja, az iparosítás napról napra változó mesterséges környezete, a városok robbanásszerű fejlődése és a környezeti ártalmak halmozódása nyomán az igények és gondok koncentráltan, tömegesen jelentkeznek. Mindezek következtében a társadalmi-biológiai egyensúly megőrzése halaszthatatlan szociálpolitikai feladattá lépett elő.

A magyar lakosság egészségi állapota az elmúlt három évtizedben drámai mértékben romlott. Egyértelműen súlyosbítja a lakosság egészségügyi kilátásait az ország megváltozott gazdasági struktúrája, a munkanélküliség, a reáljövedelmek csökkenése, a lakosság széles rétegeit érintő elszegényedés. Mégis azt támasztják alá a hazai és nemzetközi tapasztalatok, hogy van esély az egészségvédelemre.

Az egészséges életmód kialakításának célja a lakosság egészségi állapotának hosszú távú javítása. Mivel az életmód szokásokon alapul, és ezek megváltoztatása éveket, gyakran évtizedeket vesz igénybe, semmilyen program nem képes egyik napról a másikra látványos erdményeket felmutatni. Amennyiben sikerül bizonyos kedvező viselkedési elemeket beépíteni az emberek nagyobb részének életvitelébe, ennek egészségre gyakorolt hatása csak egy-két évtized múltán fog megjelenni az egészségi állapot általános javulásában.

Ennek a feladatnak a szolgálatába köteleztem én is el magamat. Nevezhetjük ezt az emberiség jobbá tételének, egy szebb élet kialakításának, egy élhetőbb társadalom megteremtésének vagy gyermekeink jövője biztosításának - teljesen mindegy, hogyan fogalmazunk - nekem fontossá vált, hogy részese lehessek, és tőlem is függjön a változás. Ha Te is ezt szeretnéd, akkor tarts velem!

"Hallgass a szívedre, élj úgy, ahogyan a szíved
diktálja, akármi is legyen a tét:
A tökéletes egyszerûség ára nem kevesebb,
mint a világ minden kincse..." - Osho

 

 
 
 
 
Mi a Vonzás törvénye, és hogyan mûködik?
- A Vonzás törvénye olyan, ma már tudományosan bizonyítható természeti törvény, mint a gravitáció.

- Alapelve, hogy a hasonló, hasonlót vonz.

- Mûködési területe a gondolatok szintje, és az a hatalmas energiamezõ, mely átszövi az egész Univerzumot.

- A valaha élt legnagyobb tanítók szerint a Vonzás törvénye az Univerzum leghatalmasabb és legcsalhatatlanabb törvénye.

- Mindent, amit az életedben tapasztalsz, te magad vonzottál be, mégpedig az elmédben megjelenõ képek által. A gondolataid által. Bármi is történjen a fejedben, az elõbb-utóbb az életedben is megjelenik.

- Miért? Mert Te vagy az Univerzum legerõsebb mágnese. Olyan mágneses erõk lakoznak bennünk, melyek akadály nélkül bevonzzák a gondolataid által kibocsátott energiahullámokhoz hasonló energiákat.

- Ez azonban jó hír, mert azt jelenti, hogy bármire képes vagy valójában, bármit el tudsz érni!

A Vonzás a tudományban és a történelemben :
- A törvényt elsõsorban a kvantumfizika képes alátámasztani, mely szerint az atommagok szintjén minden színtiszta energia. Ez azt jelenti, hogy a Földön, az Univerzumban, a Te életedben semmi sem igazán szilárd. Minden rezgés és hullám. Ha minden rezgés és hullám, akkor a lehetõségek végtelen tárházával rendelkezünk, és az a két szó, hogy véletlen és lehetetlen, megszûnik létezni!

- A gondolatokat ma már képesek megmérni, a különbözõ gondolatok, különbözõ frekvenciákon mozognak, bármit érzel vagy gondolsz, azzal jeleket küldesz az Univerzum felé. Az Univerzum pedig a „hasonló hasonlót vonz” alapelv szerint reagál rá. Ez a titka a Vonzás törvényének.

- Ha nem is tudod ezt elhinni esetleg, akkor gondolj arra, hogy a vonzást sok-sok éve bizonyították a fizikusok szintén az atomokban mozgó elektronok kapcsán, valamint bizonyították, hogy ami kicsiben mûködik, az mûködik az egész Univerzumot tekintve is, akkor is, ha azt konkrétan mérni még nem lehet.

„Amirõl beszélek, az nem lázálom vagy hibbant elmeszülemény. Egy nagyon mély, nagyon alapvetõ dologról van szó, amelyet a kvantumfizika egyre inkább igazolni látszik. Úgy tûnik, hogy az elme mûködése nélkül elképzelhetetlen az univerzum, ugyanis az elõbbi alakítja is, nem pedig csak befogadja és értelmezi az utóbbit.” – Dr. Fred Alan Wolf (kvantumfizikus, egyetemi tanár és elismert író)

- Azok a bámulatos felfedezések, amelyeket az elmúlt nyolcvan évben a kvantumfizikusok tettek, közelebb visznek minket az emberi elme hihetetlen teremtõerejének megértéséhez. Eredményeik a világtörténelem legnagyobb gondolkodóinak - Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishnamurti és Buddha - szavaival csengenek össze.

- A Vonzás törvényét már Kr.e. 3000 körül kõbe vésték. Hermész Triszmegisztosz Smaragdtábláján látható az az elmélet, melyet ma is sokszor hallunk: „Amint fent, úgy lent. Amint belül, úgy kívül.” Vagy más szóval: Amilyen a mikrokozmosz, olyan a makrokozmosz.

- Az õsi babilóniaiak, akik köztudottan hihetetlenül gazdag és bölcs népcsoport voltak, és nevükhöz fûzõdik a Világ 7 Csodájának egyike, a Babiloni Függõkert, nem csak ismerték a törvényt, de hasznosítani is tudták.

- Olyan gondolkodók, mûvészek, vezetõk és tudósok feljegyzéseiben találtak utalásokat a törvényre, mint: Platón, Szókratész, Da Vinci, Shakespeare, Isaac Newton, Beethoven, Victor Hugo, Abraham Lincoln, Churchill, Einstein, Carl Jung stb.

- A különbözõ vallásokban is megtalálhatóak a törvény nyomai, az azonban fontos, hogy ez a törvény, és a hozzá kapcsolódó filozófia nem zár ki egyetlen vallást sem, és nem tagadja azokat!!!

Hogyan használható a Vonzás törvénye?
- Az elv 4 szóval kifejezhetõ: a gondolatok dolgokká válnak!

- Az elsõdleges tennivaló, hogy a negatív gondolatokat pozitívvá tegyük, ez két problémát is felvet:

1. Az emberek általában nem arra koncentrálnak, amit akarnak, hanem arra, amit nem akarnak, így azt is vonzzák be! A világ jelenleg ebben a „nem akarom” betegségben szenved, holott egy kis gyakorlással, gondolataink, szavaink megváltoztatásával ezen lehet segíteni!

2. A törvény természeti törvény, személytelen, nincs számára jó vagy rossz, csak visszatükrözi a Te gondolataidat: Tehát hiába próbálsz elkerülni valamit azzal, hogy arra gondolsz, Te ezt nem akarod, mivel mégis arra koncentrálsz, azt fogod kapni.

Magyarázó példák a fentiekre (hogyan értelmezi az Univerzum a szavaidat?)

„Nem akarok magamra borítani semmit.”

„Magamra akarok borítani valamit, több mindent is."

„Jaj, csak nehogy rosszul sikerüljön a frizurám."

„Sikerüljön rosszul a frizurám."

„Nem bírom ezt a sok munkát."

„Több munkát akarok, mint amennyit bírok."

„Nem akarom elkapni az influenzát."

„El akarom kapni az influenzát és más betegségeket is."

„Nem akarok veszekedni."

„Több veszekedést akarok."

- Ahogy minden természeti törvény, a Vonzás is tökéletes. Magad teremted meg az életed. Amint vetsz, úgy aratsz. Gondolataid elvetett magvak, és hogy mit aratsz, az csakis ezeken múlik.

- A törvény mindig mûködik, akkor is, ha nem hiszed, vagy nem érted, ahogy például a gravitáció is, vagy a mikrohullám. Ahogy áradnak a gondolataid folyamatosan, ugyanilyen folyamatosan jelen van a Vonzás. Nem tudod megállítani vagy szüneteltetni. Valójában ez azt jelenti, hogy életed minden egyes perce egy-egy kis teremtés!

Gondolatok, és érzések, melyek segítenek Téged és a törvény mûködését:
- A törvény nyilván nem azonnal reagál a gondolataidra, abból jó nagy káosz lenne, ezzel tulajdonképpen lehetõséget kapsz arra, hogy jól átgondold, mire vágysz igazán. Az idõbeli csúszás minket szolgál!

- 1 perc alatt több száz gondolat cikázik át az agyunkon, hogyan lehetne ezt szabályozni? Nem lehet! A segítséget az érzéseink jelentik.

- Gondolataink milyenségét az érzéseink foglalják össze. A feladat nagyon egyszerû: Írd össze azokat az érzéseket, amelyektõl jól érzed magad, és amelyektõl rosszul. Próbáld átprogramozni az agyad, és akár kényszeríteni önmagad, hogy csak jó érzésekre koncentrálj.

- A negatív és pozitív gondolatok, érzések között óriási energetikai különbség van: Nagyon sok negatív gondolat szükséges ahhoz, hogy igazán rossz körülményeket, eseményeket vonzz be, ellenben kevesebb pozitív gondolattal már sok minden elérhetõ.

Miért? Mert a negatív gondolat frekvenciája sokkal alacsonyabb, az általa kibocsátott energia sokkal kisebb.

Hogyan alkalmazd a Vonzás törvényét?
A törvényt egyszerûen használhatod az alábbi 3 lépcsõs Teremtõ Folyamattal:

1. lépés: KÉRJ!
- A választás a tiéd, de nagyon pontosan kell tudnod, hogy mit szeretnél. Fogd fel úgy, hogy ez a te részed a munkában. Ha nem tisztázod a vágyaidat, a vonzás törvénye nem lesz képes teljesíteni azokat. Ha zilált, nem egyértelmû rezgéseket bocsátsz ki, csakis ezeknek megfelelõ reakciókat várhatsz. Gondold hát végig nagyon alaposan, mit akarsz. Most, hogy tudod, hogy bármit elérhetsz és megtehetsz, és nincsenek határok, mégis mit szeretnél?

A kérés a Teremtõ Folyamat elsõ lépése, úgyhogy mostantól próbálj meg rászokni! Ha döntés elõtt állsz, és nem tudod, merre indulj, kérj! Nem szabad, hogy bármi is a világon megállítson. Csak kérj!

- A kérés problémája, hogy hajlamosak vagyunk utána azon gondolkodni, hogy vajon miként fogjuk megkapni, elérni, amit kértünk. És ezzel máris elvágtuk a teljesülés útját! Eszedbe ne jusson kételkedni, az nem a Te dolgod, hogy hogyan juttatja el az Univerzum amire vágysz (lehet, hogy egy jó ötlet, lehetõség formájában érkezik, nem konkrétan tárgyiasult formában).

Ha egy kicsit is utánanézel, rájöhetsz, hogy senki, aki valaha elért valamit az életben, nem tudta elõre, hogyan fogja elérni azt. Csak azt tudták, hogy valahogyan el fogják érni. – Bob Proctor (filozófus, író, személyi edzõ)

2. lépés: HIGGY!
- Amikor kérsz valamit, és közben hiszed és tudod, hogy egy láthatatlan szinten már a tiéd, az egész univerzum megmozdul, hogy láthatóvá tegye. Úgy kell tehát viselkedned, beszélned és gondolkodnod, mintha vágyad tárgya már most a birtokodban lenne. Hogy miért? Mert az univerzum egy tükör, amely a vonzás törvényének megfelelõen saját gondolataidat vetíti vissza rád. Érted már?

- Ha arra gondolsz, hogy még nem a tiéd, továbbra is ezt az állapotot vonzod magadhoz. Hinned kell tehát, hogy megkaptad. Vágyad beteljesülésének frekvenciáját kell kibocsátanod. Csak így tudod bevonzani az ennek megfelelõ képeket az életedbe. A törvény majd úgy rendezi a körülményeket, az embereket és az eseményeket, hogy valóban megkapd, amire vágysz.

3. lépés: FOGADD EL!
- Érzõ univerzumban élünk. Éppen ezért, ha csak intellektusunkkal hiszünk vágyaink megvalósulásában, de nincs meg bennünk a megfelelõ érzelmi háttér, nem érhetjük el azokat. Éreznünk is kell õket.

- Tehát: kérj, higgy benne, hogy már megkaptad, és ezek után nincs más dolgod, mint jól érezni magad! Ha így teszel, automatikusan a fogadás frekvenciájára hangolódsz. Arra a frekvenciára, amely lehetõvé teszi, hogy minden jó megtaláljon, és vágyaid valóra váljanak. Hiszen nem kérnél olyasmit, aminek a beteljesüléséhez nem pozitív érzések társulnak, ugye? Kapcsolj hát a jó érzés frekvenciájára, és meglátod, megkapod, amit szeretnél.

- A következõ állítással gyorsan erre a frekvenciára hangolhatsz: „A fogadás állapotában vagyok. Most, ebben a pillanatban felém áramlik minden elképzelhetõ jó. [Ide írd vágyad] már úton van felém." És érezd. Érezd úgy magad, mintha már megkaptad volna.

- Ahogy korábban írtam, gyakran az, amit kérsz nem fizikai formában érkezik, hanem megérzésként, ötletként. Ilyenkor nem szabad arra gondolni, hogy: Na igen, de hogyan tovább? Jön majd egy újabb ötlet, egy újabb körülmény, ami választ ad. Ne erõlködj, mert az olyan, mintha árral szemben úsznál, az ilyen cselekvés ellentétes az Univerzum törvényeivel. Gondolj a természetre, az sem erõlködik, és mi is a természet részei vagyunk!

- Bízz az ösztöneidben, mert azok az univerzum késztetéseit közvetítik. Általuk az univerzum kommunikál veled a befogadás frekvenciáján. Ezért ha ösztönös megérzésed támad, mindig kövesd, és mágnesként vonzol majd magadhoz mindent, amire vágysz.

Az univerzum kedveli a gyorsaságot. Ne halogass hát! Ne akadékoskodj! Ne kételkedj! Ha ott a lehetõség, az impulzus, az ösztönös késztetés, cselekedj! Ez a feladatod. Mást nem is kell tenned. – Dr. Joe Vitale (metafizikus, marketingszakértõ, író)


Mi segítheti a Teremtõ Folyamatot?

1. Vizualizáció:
- Eleinte nagyon nehéz úgy gondolkodnunk megállás nélkül, ahogy a fenti folyamat leírja. A vizualizáció fantasztikus eszköz ehhez. A gondolataink által történõ folyamatos teremtés során a fantáziaképek alakulnak tényekké. Ezt kell tudatosan tenned. Hogyan segít a vizualizáció?

- Egyszerû vizualizáció: Hunyd le a szemed, és képzeld el magad abban a helyzetben, mikor már rendelkezel azzal, amire vágytál: Vezesd képzeletben a kiszemelt autódat például, képzeld el magad a párkapcsolatban, amit szeretnél. Tölts el így minden nap pár percet, és minden mást zárj ki az elmédbõl, ez egész napos hangulatodat befolyásolni fogja, ami szintén segít a pozitív energiák kibocsátásában.

- Látványtábla: Fogj egy parafatáblát, akár egy nagyobb papírlapot, vagy készíts egyedi háttérképet a monitorodra. Tegyél fel olyan képeket, melyek vágyaid tárgyait mutatják (autó, ház, utazás) vagy melyek hatnak a hangulatodra (harmónikus képösszeállítások, tájképek, nevetõ arcok stb). Olyan helyre tedd, ahol naponta többször is láthatod, ez elindít egy automatikus folyamatot, hogy a képek és a hozzátartozó érzések rögzüljenek benned. Ugyanígy hatékony, ha körbeveszed magad olyan tárgyak kicsinyített másával, amelyekre vágsz: kis autó, kis ház, párban lévõ szobrocska (párkapcsolati vágyak esetén)

„A képzelõerõ mindennek az alapja. Ez az, ami bepillantást enged a jövõbe” – Albert Einstein

2. A hála érzése:
- A hála még a szeretetnél is erõsebb hullámokat bocsát ki.

- Fontos, hogy mindenért hálásak legyünk az életben, mert ez a nagyon erõs érzés még több olyan dolgot fog bevonzani az életedbe, amiért hálás lehetsz. Hiszen a hasonló, hasonlót vonz!

- Akár ebben a pillanatban megváltoztathatod az életed a hála segítségével: Készíts egy listát azokról a dolgokról, amelyekért hálásnak kell lenned (minden apróságért). Ez a gyakorlat megemeli az energiaszinted, és ezáltal segít megváltoztatni a gondolkodásmódodat.

- Ne arra összpontosíts, ami hiányzik az életedbõl!!! Inkább ismerd fel, hogy mi mindened van, és végre légy hálás értük!

- A hála érzésével megteremtheted és rendszerezheted a teljes napodat. Csak annyit kell tenned, hogy már ébredés után köszönetet mondasz mindenért: Azért, hogy kinyitottad a szemed, azért, hogy van fogkeféd, amivel fogat mosol, azért, hogy van ruhád, amit felvehetsz! Ez a kis rituálé, annyira megváltoztatja a belõled kiáramló energiákat, hogy az egész napod szebbé válik általa, mert az Univerzum szintén ilyen energiákkal fog körülvenni.

Összefoglaló gondolatok:
- Most megismerted azt a Titkot, amit hosszú évszázadokon keresztül csak a kiváltságosok használtak, és rejtegették a többi ember elõl, ezzel pedig óriási hibát követtek el, hiszen nagyon nehéz úgy áthangolódnunk erre a csodálatos lehetõségre, hogy közben évszázadokon át másra neveltek.

- A Vonzás törvényét bármire használhatod az életben: Pénzügyekben, kapcsolatokban, egészségben, akár a Világ jobbátételében is. Mindig, mindenben, korlátok nélkül MÛKÖDIK! Mindenhol láthatod, nézz körül. És gondold át újra, hogy mit is látsz annak fényében, amit most megtudtál.

- Nagyon fontos, hogy jól érezd magad! Gondolj bármire, ami boldoggá tesz, akkor is ha éppen nem a legjobb helyzetben vagy. Tedd ezt megszokássá, és megváltozik az életed. A Vonzás törvényének ez az egyik alapvetõ mozgatórugója.

- Egyedül Rajtad múlik, hogy mihez kezdesz vele, amint arra fókuszálsz, amit akarsz, ahelyett, amit nem akarsz, azok a dolgok, melyek eddig aggodalmat, félelmet okoztak, egyszerûen eltûnnek. Rajtad múlik, hogy akarsz-e teremteni azzal a végtelen erõvel, ami benned rejlik:

- Te magad vagy az örök energia! Ha nem hiszed, nézz rá a kézfejedre. Szilárdnak tûnik? De csak tûnik...ha megfelelõ mikroszkóp alá teszed, egy energia-masszát fogsz látni. Az Univerzum legapróbb és legmagasabb szintjein minden energia, ami sosem vész el, csak átalakul, és aminek nincsenek határai, sosem fogy el. Ha ezt megérted, megérted azt is hogy a Vonzás törvényét valóban korlátok nélkül használhatod!

Néhány idézet:
„A Bibliában az áll, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Úgy is mondhatnánk, hogy az univerzum általunk ébred öntudatára. Hogy a végtelen lehetõségek mezeje vagyunk. És ez mind igaz.” – Dr. Michael B. Beckwith (filozófus, spirituális vezetõ)

„Minden hatalom belülrõl fakad, és épp ezért a mi irányításunk alatt áll.” – Robert Collier

„Te vagy saját sorsod alakítója. Te vagy a forgatókönyvíró. Te találod ki a sztorit. Te forgatod a tollat, és az eredmény mindig tõled függ.” – Lisa Nichols (író)

„Akár azt mondod, hogy képes vagy valamire, akár azt, hogy nem, mindenképp igazad van” – Henry Ford

„Megérdemled, hogy boldog légy! Ne feledd, arra születtél, hogy teremts, hogy értéket hozz a világba. Hogy fejlõdj, hogy több és jobb légy, mint tegnap.” – Lisa Nichols

„Kövesd a boldogságod, és az Univerzum ajtókat tár ki elõtted ott is, ahol addig falak fogadtak.” – Joseph Campbell

„Valóban igaz, hogy egy új kor küszöbén állunk. Ebben a korban nem az ûr lesz a végsõ határ, hanem az Elme.” – Dr. Fred Alan Wolf

„ A jövõ korlátlan lehetõségeket tartogat. Gondolj csak arra, hogy jelenleg elménk kapacitásának mindössze az 5%-át használjuk! Képzeld el azt a világot, amelyben az emberek teljes mentális és érzelmi kapacitásukat kihasználják. Ott tényleg nincs lehetetlen.” – Dr. John Hagelin (világhírû kvantumfizikus, tanár és politológus)

„A Föld Neked forog. Az óceánok Neked áradnak és apadnak. A madarak Neked énekelnek. Minden gyönyörûség, amit látsz, minden csoda, amit tapasztalsz, Érted, Neked van. Nézz körül. Ebbõl az egészbõl semmi nem létezne, ha Te nem lennél. Mindegy, hogy eddig mit gondoltál magadról, most már tudod, hogy ki is vagy valójában. Te vagy az Élet tökéletessége.” – Rhonda Bryne (A Titok címû könyv szerzõje, aki újra elindította a Vonzás törvénye mozgalmat)

Érezd jól magad itt és most, nincs más dolgod...

Légy boldog! Akárhogyan magyarázod ittléted a Földön (tudománnyal, vallással, filozófiával) a végeredmény ugyanaz: Azért vagy itt, hogy boldogulj, a legtöbbet hozd ki magadból, és élvezd az életed. Ha ez így van, akkor teljesen logikus, hogy az egész Univerzum ezt akarja megadni Neked.„A titok a válasz mindenre, ami valaha volt, van, és ami még ezután lesz!” – Ralph W. Emerson
Bölcsességek
A nap idézete
Dátum és óra
Kínai horoszkóp

Kínai állatjegyek!
Kiváncsi vagy milyen állat jegyében születtél a Kínai horoszkóp szerint?
Ha igen,akkor csak ird be mikor születtél:. Pl: "1988"


MP3
MP3 Kereső
Feliratkozás
Hírlevél panel
Vezetéknév*
Keresztnév*
E-mail*
Érdeklődési kör*
Telefonszám*